Japonia

Croaziera de 9 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 24 Mar 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 9 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Kagoshima, Jeju, Nagasaki, Miyazaki (Aburatsu), Matsuyama, Kochi, Tokyo (Yokohama)

1.170 €

Croaziera de 18 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 24 Mar 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 18 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Kagoshima, Jeju, Nagasaki, Miyazaki (Aburatsu), Matsuyama, Kochi, Tokyo (Yokohama), Shimizu (Mt. Fuji), Osaka (Kyoto), Kochi, Hiroshima, Jeju, Nagasaki, Tokyo (Yokohama)

3.017 €

Croaziera de 28 zile in Japonia | Westerdam

Îmbarcare în 27 Mar 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Westerdam

Pentru 28 zile

Companie Holland America Line

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Shimizu, Nagasaki, Ishigaki Island, Hualien, Keelung (Taipei), Naha, Kochi, Osaka, Tokyo (Yokohama), Omaezaki, Kobe, Kochi, Fukuoka (Hakata), Kanazawa, Busan (Pusan), Otaru, Aomori, Hakodate, Tokyo (Yokohama)

3.359 €

Croaziera de 14 zile in Japonia | Westerdam

Îmbarcare în 27 Mar 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Westerdam

Pentru 14 zile

Companie Holland America Line

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Shimizu, Nagasaki, Ishigaki Island, Hualien, Keelung (Taipei), Naha, Kochi, Osaka, Tokyo (Yokohama),

1.639 €

Croaziera de 28 zile in Japonia si Pacificul de Nord | Westerdam

Îmbarcare în 10 Apr 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Westerdam

Pentru 28 zile

Companie Holland America Line

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Omaezaki, Kobe, Kochi, Fukuoka (Hakata), Kanazawa, Busan (Pusan), Otaru, Aomori, Hakodate, Tokyo (Yokohama), Kushiro, Kodiak, Sitka, Ketchikan, Seattle

2.869 €

Croaziera de 14 zile in Japonia | Westerdam

Îmbarcare în 10 Apr 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Westerdam

Pentru 14 zile

Companie Holland America Line

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Omaezaki, Kobe, Kochi, Fukuoka (Hakata), Kanazawa, Busan (Pusan), Otaru, Aomori, Hakodate, Tokyo (Yokohama)

1.979 €

Croaziera de 9 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 11 Apr 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 9 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Aomori, Sakata, Kanazawa, Sakaiminato, Busan, Kagoshima, Tokyo (Yokohama)

1.317 €

Croaziera de 18 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 11 Apr 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 18 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Aomori, Sakata, Kanazawa, Sakaiminato, Busan, Kagoshima, Tokyo (Yokohama), Hitachinaka (Nikko), Miyako, Aomori, Akita, Busan, Nagasaki, Tokyo (Yokohama)

2.967 €

Croaziera de 13 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 7 Mai 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 13 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Nagasaki, Jeju, Kagoshima, Kobe, Okinawa, Ishigaki, Taipei (Keelung), Kobe

1.922 €

Croaziera de 12 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 27 Mai 2023

Din portul Kobe, Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 12 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Kobe, Okinawa, Ishigaki, Taipei (Keelung), Kobe, Kochi, Kagoshima, Jeju, Kobe

1.768 €

Croaziera de 13 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 8 Iun 2023

Din portul Kobe, Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 13 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Kobe, Jeju, Kagoshima, Tokyo (Yokohama), Nagasaki, Busan, Otaru, Hakodate, Tokyo (Yokohama)

2.354 €

Croaziera de 16 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 13 Iun 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 16 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Nagasaki, Busan, Otaru, Hakodate, Tokyo (Yokohama), Okinawa, Ishigaki, Taipei (Keelung), Tokyo (Yokohama)

2.379 €

Croaziera de 14 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 5 Iul 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 14 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Jeju, Nagasaki, Tokyo (Yokohama), Akita, Kanazawa, Sakaiminato, Busan, Osaka (for Kyoto), Tokyo (Yokohama)

2.777 €

Croaziera de 17 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 10 Iul 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 17 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Akita, Kanazawa, Sakaiminato, Busan, Osaka (for Kyoto), Tokyo (Yokohama), Nagasaki, Jeju, Kobe, Osaka (for Kyoto), Tokyo (Yokohama)

2.790 €

Croaziera de 16 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 19 Iul 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 16 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Nagasaki, Jeju, Kobe, Osaka (for Kyoto), Tokyo (Yokohama), Kagoshima, Busan, Akita, Aomori, Tokyo (Yokohama)

2.730 €

Croaziera de 18 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 27 Iul 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 18 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Kagoshima, Busan, Akita, Aomori, Tokyo (Yokohama), Akita, Aomori, Busan, Kanmon Straits, Kochi, Tokushima, Tokyo (Yokohama)

3.440 €

Croaziera de 10 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 4 Aug 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 10 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Akita, Aomori, Busan, Kanmon Straits, Kochi, Tokushima, Tokyo (Yokohama)

1.544 €

Croaziera de 19 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 4 Aug 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 19 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Akita, Aomori, Busan, Kanmon Straits, Kochi, Tokushima, Tokyo (Yokohama), Tokushima, Wakayama, Kumano, Kochi, Jeju, Nagasaki, Tokyo (Yokohama)

3.528 €

Croaziera de 17 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 14 Aug 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 17 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Tokushima, Wakayama, Kumano, Kochi, Jeju, Nagasaki, Tokyo (Yokohama), Hakodate, Otaru, Busan, Nagasaki, Tokyo (Yokohama)

2.860 €

Croaziera de 16 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 23 Aug 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 16 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Hakodate, Otaru, Busan, Nagasaki, Tokyo (Yokohama), Okinawa, Ishigaki, Taipei (Keelung), Tokyo (Yokohama)

2.355 €

Croaziera de 15 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 31 Aug 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 15 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Okinawa, Ishigaki, Taipei (Keelung), Tokyo (Yokohama), Nagasaki, Jeju, Kagoshima, Omaezaki, Tokyo (Yokohama)

2.225 €

Croaziera de 12 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 8 Sep 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 12 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Nagasaki, Jeju, Kagoshima, Omaezaki, Tokyo (Yokohama), Jeju, Nagasaki, Tokyo (Yokohama)

1.849 €

Croaziera de 14 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 15 Sep 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 14 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Jeju, Nagasaki, Tokyo (Yokohama), Kagoshima, Busan, Aomori, Otaru, Hakodate, Tokyo (Yokohama)

2.152 €

Croaziera de 17 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 20 Sep 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 17 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Kagoshima, Busan, Aomori, Otaru, Hakodate, Tokyo (Yokohama), Okinawa, Ishigaki, Taipei (Keelung), Tokyo (Yokohama)

2.569 €

Croaziera de 15 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 29 Sep 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 15 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Okinawa, Ishigaki, Taipei (Keelung), Tokyo (Yokohama), Miyazaki (Aburatsu), Kagoshima, Jeju, Nagasaki, Tokyo (Yokohama)

2.230 €

Croaziera de 16 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 7 Oct 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 16 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Miyazaki (Aburatsu), Kagoshima, Jeju, Nagasaki, Tokyo (Yokohama), Aomori, Niigata, Tsuruga, Sakaiminato, Busan, Nagasaki, Tokyo (Yokohama)

2.434 €

Croaziera de 17 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 14 Oct 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 17 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Aomori, Niigata, Tsuruga, Sakaiminato, Busan, Nagasaki, Tokyo (Yokohama), Okinawa, Ishigaki, Taipei (Keelung), Tokyo (Yokohama)

2.602 €

Croaziera de 11 zile in Asia: Osaka, Okinawa & Shimizu | Norwegian Jewel

Îmbarcare în 19 Oct 2023

Din portul Tokyo, Japonia

Pe vasul Norwegian Jewel

Pentru 11 zile

Companie Norwegian Cruise Line

Itinerar: Tokyo, Mount Fuji (Shimizu), Kyoto (Osaka), Hiroshima, Miyazaki (Aburatsu), Nagasaki, Naze (Oshima Island), Naha (Okinawa), Miyakojima (Okinawa), Hualien, Taipei (Keelung)

3.590 €

Croaziera de 17 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 23 Oct 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 17 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Okinawa, Ishigaki, Taipei (Keelung), Tokyo (Yokohama), Aomori, Sakata, Kanazawa, Sakaiminato, Busan, Nagasaki, Tokyo (Yokohama)

2.607 €

Croaziera de 12 zile in Asia: Filipine, Vietnam & Malaezia | Norwegian Jewel

Îmbarcare în 30 Oct 2023

Din portul Taipei (Keelung), Taiwan

Pe vasul Norwegian Jewel

Pentru 12 zile

Companie Norwegian Cruise Line

Itinerar: Taipei (Keelung), Kaohsiung, Salomague, Manila, Boracay, Puerto Princesa, Kota Kinbalau, Mauara, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Singapore

2.195 €

Croaziera de 18 zile in Japonia | Diamond Princess

Îmbarcare în 31 Oct 2023

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 18 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Aomori, Sakata, Kanazawa, Sakaiminato, Busan, Nagasaki, Tokyo (Yokohama), Shimizu (for Mt. Fuji), Osaka (for Kyoto), Kochi, Jeju (Seogwipo), Nagasaki, Tokyo (Yokohama)

2.965 €

Croaziera de 128 zile in Jurul Lumii | Grand World Voyage | Zuiderdam

Îmbarcare în 3 Ian 2024

Din portul Fort Lauderdale, Florida

Pe vasul Zuiderdam

Pentru 128 zile

Itinerar: Statele Unite, Trinidad & Tobago, Guiana Franceza, Brazilia, Grenada, Curacao, Costa Rica, Mexic, Hawaii, Guam, Northern Mariana Islands, Japonia, China, Vietnam, Singapore, India, Emiratele Arabe Unite, Oman, Iordania, Israel, Turcia, Grecia, Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite

19.584 €

Croaziera de 55 zile in Jurul Lumii | Grand World Voyage | Zuiderdam

Îmbarcare în 3 Ian 2024

Din portul Fort Lauderdale, Florida

Pe vasul Zuiderdam

Pentru 55 zile

Companie Holland America Line

Itinerar: Fort Lauderdale, Scarborough, Devils Island, Macapa, Alter do Chao, Boca da Valeria, Manaus, Parintis, Santarem, Saint Georges, Willemstad, Quepos, Puerto Vallarta, Hilo, Kona, Honolulu, Guam, Saipan, Ishigaki Island, Naha, Tokyo

8.925 €

Croaziera de 126 zile în jurul lumii | Costa Deliziosa

Îmbarcare în 6 Ian 2024

Din portul Trieste, Italia

Pe vasul Costa Deliziosa

Pentru 126 zile

Companie Costa Cruises

Itinerar: Italia, Croatia, Franta, Spania, Maroc, Insulele Canare, Barbados, Columbia, Panama, Ecuador, Peru, Chile, Pitcairn Island, Tahiti, Bora Bora, Cook Island, Noua Zeelanda, Australia, Papua Noua Guinee, Japonia, Taiwan, China, Vietnam, Singapore, Malaezia, Sri Lanka, India, Oman, Iordania, Grecia, Italia, Franta, Grecia, Italia

15.599 €

Croaziera de 43 zile in Jurul Lumii | Grand World Voyage | Zuiderdam

Îmbarcare în 8 Feb 2024

Din portul Honolulu, Hawaii

Pe vasul Zuiderdam

Pentru 43 zile

Companie Holland America Line

Itinerar: Honolulu, Guam, Saipan, Ishigaki Island, Naha, Tokyo, Omaezaki, Kobe, Fukuoka (Hakata), Tianjin (Beijing), Dalian, Shanghai, Hong Kong, Da Nang (Hue), Phu My, Singapore

7.216 €

Croaziera de 11 zile in Asia: Osaka, Kochi, Nagoya & Himeji | Norwegian Jewel

Îmbarcare în 29 Feb 2024

Din portul Taipei (Keelung), Taiwan

Pe vasul Norwegian Jewel

Pentru 11 zile

Companie Norwegian Cruise Line

Itinerar: Taipei (Keelung), Hualien, Ishigaki, Naha (Okinawa), Naze (Oshima Island), Kochi, Himeji, Kyoto (Osaka), Nagoya, Mount Fuji (Shimizu), Tokyo

1.686 €

Croaziera de 13 zile in Asia | Diamond Princess

Îmbarcare în 5 Mar 2024

Din portul Singapore, Singapore

Pe vasul Diamond Princess

Pentru 13 zile

Companie Princess Cruises

Itinerar: Singapore, Ho Chi Minh City (Phu My), Nha Trang, Hong Kong, Taipei (Keelung), Kagoshima, Osaka (for Kyoto), Tokyo (Yokohama)

2.248 €

Croaziera de 10 zile in Asia: Kyoto, Jeju, Nagoya & Okinawa | Norwegian Jewel

Îmbarcare în 11 Mar 2024

Din portul Tokyo, Japonia

Pe vasul Norwegian Jewel

Pentru 10 zile

Companie Norwegian Cruise Line

Itinerar: Tokyo, Mount Fuji (Shimizu), Nagoya, Kyoto (Kobe), Naha (Okinawa), Naze (Oshima Island), Nagasaki, Jeju, Seoul (Icheon)

2.246 €

Croaziera de 10 zile in Asia: Kyoto, Jeju, Nagoya & Nagasaki | Norwegian Jewel

Îmbarcare în 21 Mar 2024

Din portul Seoul (Icheon), Coreea de Sud

Pe vasul Norwegian Jewel

Pentru 10 zile

Companie Norwegian Cruise Line

Itinerar: Seoul (Icheon), Jeju, Nagasaki, Beppu, Kyoto (Kobe), Hiroshima, Kochi, Nagoya, Mount Fuji (Shimizu), Tokyo (Yokohama)

2.259 €

Croaziera de 49 zile in Jurul Lumii | Grand World Voyage | Zuiderdam

Îmbarcare în 23 Mar 2024

Din portul Singapore, Singapore

Pe vasul Zuiderdam

Pentru 49 zile

Companie Holland America Line

Itinerar: Singapore, Colombo, Mumbai (Bombay), Fujairah, Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Salalah. Aqaba (Petra), Ashdod (Ierusalim), Haifa (Tel Aviv), Kusadasi (Ephesus), Istanbul, Mykonos, Piraeus (Atena), Napoli (Pompeii/Amalfi), Malaga, Ponta Delgada (Azores), Fort Lauderdale

8.168 €

Croaziera de 10 zile in Asia: Kobe, Nagoya, Busan & Mt. Fuji | Norwegian Jewel

Îmbarcare în 31 Mar 2024

Din portul Tokyo (Yokohama), Japonia

Pe vasul Norwegian Jewel

Pentru 10 zile

Companie Norwegian Cruise Line

Itinerar: Tokyo (Yokohama), Kagoshima, Nagasaki, Busan, Kyoto (Kobe), Nagoya, Mount Fuji (Shimizu), Tokyo

2.029 €

Vezi alte destinatii