Politica de confidentialitate

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru SC Cruise &Holiday SRL (denumită în continuare „Croaziere.co” sau „Agenția”), persoană juridică română, cu sediul în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, nr 41/14, Jud. Bihor, cod de înregistrare fiscală RO33869892, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor cu nr. J5/1856/2014. Ne dorim ca dumneavoastră să fiți informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care SC Cruise &Holiday SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Politica de confidențialitate descrie modul în care colectăm și gestionăm orice informații colectate de la utilizatorii serviciilor noastre. Prin accesarea sau utilizarea Serviciilor, facem referire inclusiv la navigarea pe site, accesarea chatului de pe site, accesarea chatului de Facebook a paginii oficiale Croaziere.co sau orice comunicare transmisă prin whatsapp, mesaj text/imessage sau sau viber pe numerele deținute de Cruise & Holiday SRL ( +40 736 679 040 sau +40 733 463 884), sunteți de acord în mod expres cu colectarea, utilizarea, stocarea, prelucrarea și dezvăluirea informațiilor Dvs. în conformitate cu Politică noastră de confidențialitate.

În sensul prezentei politici, dacă nu este definit altfel în prezentul document, termenii capitalizați utilizați în această politică vor avea același înțeles ca cel definit în Termeni și condiții.

Introducere

Politica de confidențialitate a companiei noastre conține informații despre colectarea de către personalul nostru a datelor personale și a altor informații, produse și servicii oferite sau efectuate de SC Cruise & Holiday SRL și modul de procesare a acestora. Respectăm dreptul la confidențialitatea a Clienților noștri și facem pași rezonabili pentru că Vizitatorii și Clienții să fie familiarizați cu modul în care au furnizat informații accesibile prin intermediul site-ului web www.croaziere.co sau prin intermediul canalelor de comunicare cu Agenția noastră. Datorită implementării reglementărilor globale de securitate, datele personale furnizate de Serviciile, Site-urile și Aplicațiile noastre sunt cele mai înalte standarde de securitate. Acceptarea Termenilor și condițiilor pentru utilizarea oricăror servicii ale companiei SC Cruise & Holiday SRL sau decizia privind utilizarea sau achiziționarea oricărui serviciu oferit de SC Cruise & Holiday SRL înseamnă acceptarea Politicii de confidențialitate a SC Cruise & Holiday SRL.

Termeni și definiții

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date:

date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

servicii” înseamnă intermedierea rezervării serviciilor turistice, accesarea sau utilizarea site-ului www.croaziere.co, accesarea chatului de pe site, accesarea chatului de Facebook a paginii oficiale Croaziere.co sau orice comunicare transmisă prin whatsapp, mesaj text/imessage sau sau viber pe numerele deținute de Cruise & Holiday SRL ( +40 736 679 040 sau +40 733 463 884)

agenția” este reprezentată de către S.C. Cruise &Holiday SRL (denumită în continuare „Croaziere.co” sau „Agenția”), persoană juridică română, cu sediul în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, nr 41/14, Jud. Bihor, cod de înregistrare fiscală RO33869892, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor cu nrJ5/1856/2014.

companiile de croaziere”sunt reprezentate de către companiile de croaziere partenere prezente în portofoliul Agenției.

vizitatori” sunt persoanele care accesează, navighează și folosesc serviciile Agenției.

clienți” sunt persoanele care solicită o ofertă sauachiziționează un pachet turistic prin intermediul canalelor de comunicare folosite de Croaziere.co.

site” este reprezentat de site-ul agenției, www.croaziere.co

Domeniul de aplicare

Această politică de confidențialitate se aplică pentru toate informațiile colectate de Agenție, din care poate fi identificată o persoană (Informații personale / Date personale). Această politică de confidențialitate se aplică și în cazul tuturor datelor personale primite de Agenția din SEE (Spațiul Economic European) și Elveția.

Notă

Agenția este responsabilă de prelucrarea datelor personale pe care le primește în conformitate cu GDPR– Regulamentul European 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și ulterior transferă către un terț furnizor de servicii care acționează în calitate de furnizor de servicii în numele său. Respectăm principiile Protecției Datelor cu caracter personal pentru toate transferurile viitoare de date cu caracter personal din UE și Elveția, inclusiv prevederile referitoare la transferul ulterior. În ceea ce privește datele personale primite sau transferate în conformitate cu Cadrul de securitate privat, suntem supuși competențelor de reglementare în materie de reglementare ale GDPR– Regulamentul European 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. În anumite situații, s-ar putea să fim obligați să divulgăm datele cu caracter personal ca răspuns la solicitările legale ale autorităților publice, inclusiv pentru a respecta cerințele de securitate națională sau de aplicare a legii. Rețineți că putem divulga date personale pentru a răspunde la citații, ordine judecătorești sau proceduri legale sau pentru a ne stabili sau exercita drepturile legale sau pentru a ne apăra împotriva revendicărilor legale. De asemenea, putem dezvălui informații personale dacă este necesar pentru a preveni, a investiga sau a lua măsuri în ceea ce privește activitățile ilegale sau dacă legea cere altfel. Pentru a afla mai multe despre Cadrul de protecție a confidențialității, vizitați site-ul web al GDPR– Regulamentul European 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Întrebări și nelămuriri

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri sau doriți să accesați, să actualizați, să modificați, să corectați sau să ștergeți oricare dintre informațiile dumneavoastre personale pe care le stocăm și le procesăm, contactați-ne la adresa de email contact@croaziere.co sau prin poștă la:

Croaziere.co

Atenția: Ofițer de confidențialitate

Mun. Oradea, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 41/14, Judetul Bihor, cod poștal 410203

email: contact@croziere.co

Ce informații colectăm

A. Datele furnizate

Scopul colectării și prelucrării datelor personale și a altor informații de către Cruise & Holiday SRL. este:

  1. să furnizeze, să mențină și să faciliteze serviciile, precum și să asigure performanța sigură și garantată a serviciilor, să actualizeze și să îmbunătățească funcționalitatea Serviciilor;
  2. să prelucreaze date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale și pentru a respecta prevederile contractelor încheiate cu Dvs., Clienții noștrii;
  3. să transmită oferte personalizate în conformitate cu datele personale furnizate prin Formularul de Solicită ofertă, Formularul de contact, Formularul de Chat disponibil pe site-ul www.croaziere, Chat-ul disponibil pe pagina oficială de Facebook cosau trasmise prin whatsapp, mesaj text/imessage sau viber pe numerele deținute de Agenția ( +40 736 679 040 sau +40733 463 884);
  4. pentru a asigura (stabilirea, investigarea sau apărarea) afirmațiilor Clientului, precum și ale Companiei care pot apărea pe perioada sau după încheierea furnizării Serviciilor;
  5. să păstreze legătura cu Clientul pentru a vă oferi o ofertă actualizată de Servicii și instrucțiuni sau sfaturi referitoare la Serviciu.

B. Datele cu caracter personal și alte informații ale clienților colectate de Agenția sunt utilizate pentru a finaliza rezervările și, în același timp, pentru a asigura clienților accesul la serviciile rezervate. În timp ce vă înregistrați pe site-ul noastru (croaziere.co) în legătură de Serviciile noastre vă rugăm să ne furnizați informații precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de participanți, numărul de telefon. De asemenea, colectăm alte informații furnizate de Client în timpul utilizării serviciilor noastre. Unele dintre informațiile furnizate de clienți, cum ar fi: adresa IP, tipul de browser, locația, tipul de sistem de operare etc. pot fi vizualizate automat atunci când un utilizator vizitează site-ul noastru. Atunci când contactați Croaziere.co, poate fi solicitat Clientului să furnizeze date analoge accesibile celor furnizate în timp ce vă înregistrați pe site-ul nostru. Putem, de asemenea, să colectăm informații (inclusiv date personale) furnizate de Dvs. și legate de persoanele care vă însoțesc în călătorie. De asemenea, stocăm conținutul chaturilor pe care le aveți cu noi prin intermediul site-ului, a Platformelor de Social Media sau trasmise prin whatsapp, mesaj text/imessage sau viber pe numerele deținute de Agenția ( +40 736 679 040 sau +40733 463 884). Vă rugăm să rețineți că sunteți pe deplin responsabil pentru obținerea legală a acestor date în conformitate cu legea aplicabilă, precum și o prelucrare legală a acestor date către Agenția. Detalii privind răspunderea pentru datele menționate mai sus puteți găsi în Termenii și condițiile.

C. Consimțământ pentru prelucrarea și transferul datelor cu caracter personal

Clientul este de acord și garantează că prelucrarea, inclusiv transferul datelor sale personale, a fost și va continua să fie efectuată în conformitate cu prevederile relevante ale legilor aplicabile privind protecția datelor (și, după caz, a fost notificată autorităților relevante a statului membru în care societatea este stabilită sau are reprezentantul acesteia) și nu încalcă dispozițiile relevante ale acelui stat.

D. Profilarea datelor personale

Rețineți că prin utilizarea serviciilor noastre, Clientul își dă consimțământul în legătură cu profilarea datelor sale personale care au fost date Companiei, în scopul întreținerii și furnizării corespunzătoare a Serviciului și a celor specificate într-o Politică de confidențialitate. Clientul este de acord că profilarea datelor sale va servi, în special, la scopul furnizării către Client a unui conținut care să fie exact și compatibil cu domeniul de aplicare al Serviciului. Clientul recunoaște că are dreptul de a nu fi profilat. În acest caz, solicitarea poate fi făcută în orice moment la contact@croaziere.co. Retragerea consimțământului este echivalentă cu încetarea contractului.

E. Transmiterea sau distrugerea datelor personale

La solictarea Clientului, făcută prin cerere scrisă către Companie, Agențiava asigura și va transmite o copie completă a tuturor datelor personale ale clientului către client, și se obigă să șteargă și să confirme ștergerea datelor personale ale clienților prelucrate de companie. Agențiava respecta orice astfel de solicitare scrisă în termen de 30 de zile, cu excepția cazului în care nu este posibilă din cauza scopurilor de prelucrare sau din cauza problemelor tehnice.

F. Păstrarea copiilor

Agenția poate să păstreze datele cu caracter personal ale Clientului în măsura în care este impusă de legislația Uniunii Europene sau de legislația unui stat membru al UE și numai în măsura și pentru o perioadă cerută de aceste legi și întotdeauna cu condiția ca Agențiasă asigure confidențialitatea tuturor astfel de date personale ale clienților și se asigură că aceste date cu caracter personal sunt prelucrate numai dacă este necesar pentru scopul (scopurile) specificat (ă) în legislația respectivă care necesită stocarea acestora și pentru niciun alt scop. Clientul este de acord ca, dupa terminarea sau expirarea Contractului, datele sale pot fi stocate ca o copie de rezervă a timpului necesar pentru a asigura (stabilirea, investigarea sau apărarea) revendicarilor Clientului si ale Companiei care pot aparea datorita performantei Serviciilor timpul necesar ca pretențiile să fie interzise).

G. Responsabilul cu protecția datelor este Daniela Bogdan. Agenția Mun. Oradea, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 41, ap. 14, Judetul Bihor, cod poștal 410203 email: contact@croziere.co

H. Date despre geo-locație

Rețineți că Agenția poate avea acces la datele Dvs. geografice pe măsură ce colectăm și procesăm adresa IP a tuturor dispozitivelor de pe care folosiți site-ull nostru. Colectarea și prelucrarea datelor Dvs. de geo-locație se referă la dispozitive mobile și computere.Se întâmplă indiferent dacă sunteți vizitator sau un client.

I. Comunicări de pe site

Vă vom trimite din când în când notificări push pentru a vă face cunoscute eventualele informații referitoare serviciului. Puteți renunța la primirea acestor tipuri de comunicații oprind notificările push la nivelul dispozitivului. De asemenea, vă putem trimite e-mailuri cu ofertele noastre în cazul în care sunteți abonați la newsletter-ul noastru. Dacă nu doriți să primiți o astfel de notificare, aveți opțiunea de a “dezabona” acest tip de comunicare oricând. De asemenea, vă vom trimite notificări legate de unele actualizări importante ale serviciilor noastre. Scopul trimiterii acestor e-mailuri sau mesaje este să vă informăm cu privire la ultimele îmbunătățiri, caracteristici și alte evoluții.

J. Date personale ale terților

Vă permitem să ne furnizați date personale ale terților. Prin persoane terțe facem referire la beneficiari finali ai Serviciilor furnizate de către Companie și în numele cărora Clienții noștri achiziționează servicii. Informațiile pe care le putem colecta sunt numele, prenumele, CNP, data de naștere, adresa de e-mail și alte informații de contact. Noi o facem pentru a vă permite să adăugați persoane la rezervarea Serviciilor făcute de Dvs. Nu vom folosi aceste date pentru nici un scop care nu este conform cu Politica noastră de confidențialitate. Putem, de asemenea, să colectăm alte informații (de exemplu, imagine de profil, rețea, nume de utilizator, ID utilizator, interval de vârstă, limbă, țară), în funcție de produsul Dvs. și de setările Dvs. de confidențialitate. Există și alte cazuri în care putem primi informații de la terțe părți.

K. Datele cu caracter personal ale copiilor

Nu colectăm cu bună știință informații personale de la persoane care nu au împlinit vârsta de 13 ani. Dacă observați că colectăm și procesăm date personale ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 13 ani, vă rugăm să ne contactați la: contact@croziere.co (sau prin e-mail de suport al Serviciul pe care îl utilizați). Încurajăm părinții și tutorii legali să monitorizeze utilizarea internetului copiilor lor și să contribuie la aplicarea acestei politici prin instruirea copiilor lor să nu furnizeze niciodată informații personale prin intermediul site-urilor sau serviciilor online.

L. Utilizarea “cookies”

Așa-numitele “cookie-uri” sunt utilizate în timpul utilizării serviciilor sau produselor oferite de Agenția. Acestea sunt informații trimise de server, stocate pe computerul unui utilizator, în scopul identificării automate a unui anumit utilizator atunci când utilizează Serviciile noastre. “Cookies” ne permit să vă confirmăm rapid identitatea și, datorită acestora, utilizarea serviciilor noastre devine mult mai ușoară și mai accesibilă. “Cookies” sunt folosite de Agenția numai în scopul personalizării unui anumit utilizator. “Cookies” pot fi utilizate cu condiția ca acestea să fie acceptate de un browser și să nu fie eliminate de pe suportul de stocare. Utilizatorii care au eliminat modulele cookie de pe mediile lor de stocare sau nu le-au acceptat în browser-ul lor nu au acces la serviciile oferite de Agenția. Nu conectăm informațiile stocate în modulele cookie cu datele personale pe care le trimiteți în timp site-ul. Utilizarea cookie-urilor terță parte nu este acoperită de Politica noastră de confidențialitate. Nu avem acces sau control asupra acestor cookie-uri.

M. Google Analytics

Utilizăm software-ul de analiză google pentru a ne permite să înțelegem mai bine funcționalitatea site-ului nostru pe dispozitive. Acest software poate înregistra informații cum ar fi frecvența utilizării site-ului, evenimentele care apar în cadrul site-ului, utilizarea agregată, datele despre performanță și locul unde a fost utilizat site-ul. Este posibil să conectăm informațiile stocate în software-ul de analiză cu datele personale pe care le trimiteți în cadrul aplicației.

N. Social media (functionalități) și widget

Site-urile noastre includ funcții de social media, cum ar fi butonul “Facebook Like” și widget-uri, cum ar fi butonul “Distribuiți acest articol” sau mini-programe interactive care rulează pe site-ul nostru. Aceste funcții pot să vă colecteze adresa IP, pagina pe care o vizitați pe site-ul nostru și să setați un modul cookie pentru a permite funcția să funcționeze corect. Caracteristicile și widgeturile media sociale sunt fie găzduite de o terță parte, fie găzduite direct pe site-ul nostru. Interacțiunile Dvs. cu aceste funcții sunt reglementate de politica de confidențialitate a companiei care le furnizează.

Divulgarea datelor

Principalul scop al Agenția de a colecta date personale și alte informații este de a menține serviciile, de a asigura performanța serviciilor sigure și garantate pentru clienții săi, de a îmbunătăți și de a dezvolta funcționalitatea serviciilor sale. Datorită procesului de mai sus depășim așteptările clienților noștri, oferim o dezvoltare constantă a serviciilor noastre, utilizarea cărora devine mult mai ușoară și mai convenabilă. Pentru a asigura funcționarea în mod ordonat și siguranța serviciului nostru, colaborăm cu un software al altor entități care furnizează servicii (descrise mai jos). Nu vindem și nu închiriem datele Dvs. personale unei terțe părți cu exceptia punctelor menționate mai sus. Nu vom divulga niciodată, vinde sau închiria sau nu vă schimbăm înregistrarea și informațiile personale cu niciun partener de marketing sau de promovare fără consimțământul Dvs.

Următoarele sunt excepții, în privința cărora putem partaja informațiile pe care Dvs. ni le furnizați sau le colectăm în mod automat:

Agenția își rezervă dreptul de a dezvălui datele personale către oricare dintre companiile noastre mamă, filială, afiliate sau succesoare.

Agenția își rezervă dreptul de a divulga și Clientul este de acord să divulge și să transfere datele sale personale și alte informații referitoare la Client către Furnizorul de servicii terțe (inclusiv subprocesoare), cum ar fi Companiile de croaziere, Companiilor procesarea a cărților de credit, client / suport servicii, e-mail, mesaje text, furnizori de notificări push sau alții. La solicitarea Dvs. vă putem furniza o listă de entități care pot avea acces la datele Dvs. personale. Asigurăm că aceste entități au acces numai la partea minimă a datelor personale care este necesară pentru furnizarea corespunzătoare a serviciilor. Agenția va respecta diligența necesară pentru a se asigura că prelucrarea datelor furnizate oricărei entități este în conformitate cu politica noastră de confidențialitate și cu legea în vigoare în prezent.

Datele privind cardurile de credit / plățile furnizate de Client sunt comunicate exclusiv companiilor profesionale care desfășoară tranzacții fără numerar și numai în măsura în care este necesar pentru efectuarea plăților. Cu excepția situațiilor de mai sus, Agenția nu va dezvălui nicio informație sau date personale furnizate de Client.

Datele personale pot fi divulgate entităților în care Agențianoastră este fuzionată sau la care au fost transferate activele, site-ul sau operațiunile noastre. Entitățile menționate vor putea să utilizeze informațiile Dvs. personale în condițiile prezentei Politici de confidențialitate. Vă vom anunța dacă oricare dintre aceste evenimente survine prin actualizarea acestei Politici de confidențialitate și, dacă este posibil, prin alte mijloace.

De asemenea, trebuie să știți că instanțele judecătorești sau autoritățile guvernamentale, pot avea autoritatea în anumite circumstanțe de a permite ca informațiile Dvs. personale să fie partajate sau transferate unor terțe părți (altele decât furnizorii de servicii terțe).

Datele personale și alte informații furnizate de Client nu vor fi divulgate unor terțe părți, cu excepția cazului în care obligația de divulgare a informațiilor către terți rezultă din prevederile actuale ale legii, cum ar fi respectarea unei citații sau a unui proces legal similar, atunci când credem cu bună-credință că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile, pentru a vă proteja siguranța sau siguranța celorlalți, pentru a investiga frauda sau pentru a răspunde unei cereri guvernamentale sau dacă este necesară pentru securitatea și protecția drepturilor sale de către Agenția, inclusiv protecția împotriva cererilor prezentate de terți. Informațiile furnizate de Client pot fi utilizate în caz de încălcare a Termenilor și condițiilor pentru utilizarea Serviciilor, a utilizării abuzive a Serviciilor, a necesității de a lua măsuri împotriva tuturor acțiunilor ilegale ale Clientului. Agenția nu va transfera nicio informație sau date personale unor terțe părți în scopuri de marketing. Agenția își rezervă dreptul de a utiliza datele personale furnizate în scopuri de marketing și în alte scopuri legate de prezentarea ofertei actualizate de Servicii și instrucțiuni sau sfaturi legate de acest serviciu în contacte directe cu Clientul. Puteți să renunțați la astfel de e-mailuri în orice moment urmând instrucțiunile de dezabonare din partea de jos a fiecărei comunicări sau prin trimiterea prin e-mail la contact@croaziere.co (sau prin e-mailul de asistență al Serviciului pe care îl utilizați)

Responsabilitatea pentru transferul ulterior

Nu vom transfera datele Dvs. personale provenind din UE și Elveția către Furnizori de servicii terțe, decât după ce ne asigurăm că Furnizorul de servicii terțe este obligat să furnizeze cel puțin același nivel de protecție a confidențialității datelor dvs. personale, conform principiilor Swiss – U.S. (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Vom transfera date numai furnizorilor noștri de servicii terțe (cum ar fi consultanți, contabili, avocați și subprocesori) care au nevoie de informații pentru a furniza servicii sau a efectua activități în numele companiei Agenția în conformitate cu această politică de confidențialitate. Responsabilitatea Agenția pentru datele personale pe care le primește în conformitate cu Protecția de confidențialitate și transferurile ulterioare este descrisă în Principiile Protecției Confidențialității.

Subprocesoare (furnizori de servicii)

  1. Dacă trebuie să folosim un Subprocesor pentru a furniza și a susține caracteristicile serviciilor noastre, este posibil să vă împărtășim informațiile Dvs. personale în acest scop.
  2. Parteneri de publicitate. Putem colabora cu terțe părți pentru a afișa publicitatea pe site-urile noastre sau pentru a gestiona și a difuza publicitatea noastră pe alte site-uri și pentru a le împărtăși informații personale în acest scop. Toate părțile terțe cu care împărtășim aceste informații trebuie să utilizeze informațiile Dvs. personale într-o manieră compatibilă cu această politică. Noi și subprocesorii noștri putem utiliza cookie-uri și alte tehnologii de urmărire, cum ar fi pixeli și web beacons, pentru a aduna informații despre activitățile Dvs. pe site-urile noastre și pe alte site-uri, pentru a vă oferi publicitate orientată pe baza activităților și intereselor Dvs. de navigare. Vom oferi o opțiune individuală de excludere sau opțiune înainte de a împărtăși datele altor terțe decât furnizorii noștri de terță parte pe care îi folosim în timp ce furnizăm serviciile noastre sau înainte de al folosi în alt scop decât cel pe care a fost inițial colectat sau ulterior autorizat. Pentru a limita utilizarea și divulgarea informațiilor personale, vă rugăm să trimiteți o solicitare scrisă prin trimiterea unui e-mail la contact@croaziere.co (sau prin e-mailul de asistență al Serviciului pe care îl utilizați).

Securitate

Vă garantăm că luăm măsuri tehnice și operaționale rezonabile și adecvate pentru a vă proteja informațiile personale pe care le colectăm și le dețin de la pierderea, utilizarea necorespunzătoare și accesul, dezvăluirea, modificarea și distrugerea neautorizată. Protejând în același timp datele Dvs. personale, luăm în considerare în mod corespunzător riscul implicat în procesarea și natura datelor cu caracter personal.

Integritatea datelor și limitarea scopului

Agenția va colecta și păstra numai informațiile personale care sunt relevante pentru scopurile pentru care sunt colectate informațiile și nu o vor folosi într-un mod care nu este compatibil cu astfel de scopuri decât dacă o astfel de utilizare a fost ulterior autorizată de către Client. Agenția va lua măsuri rezonabile pentru a se asigura că informațiile personale sunt fiabile pentru utilizarea dorită, exactă, completă și actuală. Vă putem contacta ocazional pentru a vă determina dacă datele Dvs. personale sunt încă exacte și actuale.

Accesibilitate la datele personale stocate

Fiecare persoană vizată are dreptul de a accesa, corecta, modifica, bloca sau șterge datele sale personale. Agențiatrebuie să respecte orice solicitare comercială rezonabilă din partea Clientului de a corecta, modifica, bloca sau șterge datele personale ale Clientului, în conformitate cu legile privind protecția datelor, în măsura în care Agențiaeste autorizată în mod legal să facă acest lucru. Dacă doriți să accesați, să modificați sau să confirmați faptul că Agenția are date personale referitoare la Dvs. sau dacă doriți să corectați sau să ștergeți informațiile Dvs. personale dacă acestea sunt inexacte, vă rugăm să ne anunțați la: contact@croaziere.co (sau prin serviciul de e-mail de suport al Serviciului pe care îl utilizați). Vom răspunde solicitării Dvs. de accesbilitate în termen de 30 de zile. Pentru a solicita eliminarea datelor personale de la mărturiile noastre sau de la forumul de asistență pentru clienți, vă rugăm să ne contactați la contact@croaziere.co (sau prin e-mailul de asistență al Serviciului pe care îl utilizați). În unele cazuri, este posibil să nu putem elimina informațiile personale, caz în care vă vom anunța dacă nu putem face acest lucru și de ce.

Protejarea datelor

Agenția aplică măsuri tehnice de siguranță la cele mai înalte standarde pentru a proteja datele personale furnizate împotriva pierderii, distrugerii, utilizării incorecte, accesului sau dezvăluirii neautorizate. Măsurile și tehnologia utilizate asigură o siguranță completă a datelor personale furnizate de Client. Datele personale sunt disponibile numai Clientului sau unei persoane indicate de acesta, cu condiția să fi fost acordată accesul autorizat acelei persoane. Siguranța datelor Dvs. personale este importantă pentru noi. Urmăm standardele industriale general acceptate pentru a proteja datele personale trimise la noi, atât în ​​timpul transmiterii, cât și după ce le primim. Nici o metodă de transmitere prin Internet sau o metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Prin urmare, nu putem garanta securitatea sa absolută. Agenția ia toate măsurile necesare pentru actualizarea și modernizarea sistemului de protecție a datelor. Cu toate acestea, transmisia de date prin Internet nu garantează 100% siguranță. Când introduceți informații, cum ar fi numărul cărții de credit, pe site-ul nostru sau în cadrul aplicațiilor noastre, criptează transmisia informațiilor utilizând tehnologia SSL (socket layer secure).

Modificarea politicii de confidențialitate

Este posibil să actualizăm această secțiune a Politicii de confidențialitate pentru a reflecta modificările aduse practicilor noastre de informare. Dacă vom face modificări semnificative, vă vom notifica prin e-mail (trimis la adresa de e-mail specificată de Dvs.) sau printr-un anunț pe site înainte de intrarea în vigoare a modificării. Vă încurajăm să verificați periodic acestă pagină pentru cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate.

Unitatea de colectare a datelor

Compania Cruise & Holiday SRL își desfășoară activitatea, sub denumirea comercială de Croaziere.co, cu biroul său în Mun. Oradea, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 41, ap. 14, Judetul Bihor, cod poștal 410203, email: contact@croziere.co, este entitatea care adună date personale și alte informații.

Tranzacții comerciale

Agenția își rezervă dreptul de a-și utiliza politica de confidențialitate, contul clientului și datele și informațiile furnizate în beneficiul unei entități care a devenit fie o entitate dependentă, o entitate asociată, fie a luat naștere ca rezultat al fuziunii sau al transformării Agenția.

Publicăm recenziile clienților pe site-ul noastru care pot conține date personale. Folosim comentariile primite pe conturile de Social Media pentru a afișa comentariile clienților noștri pe site-ul noastru. În orice alt scenariu, obținem consimțământul clientului prin e-mail înainte de a publica recenzia și  pentru a posta numele împreună cu recenzia lor.

Forumul comunitatii Croaziere.co

Site-urile noastre pot oferi forumuri accesibile publicului. Trebuie să știți că orice informație pe care o furnizați în aceste domenii poate fi citită, colectată și folosită de alții care le accesează.

Link către alte site-uri

Site-ul Croaziere.co poate conține legături către alte site-uri care nu sunt deținute sau controlate de noi. Rețineți că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale acestor site-uri. Vă încurajăm să fiți conștienți când părăsiți site-ul nostru și să citiți politicile de confidențialitate ale fiecărui site web care colectează date personale. Această politică de confidențialitate se aplică numai informațiilor colectate de către Agenția.

Termeni si conditii

Utilizând serviciile oferite de Agenția, vizitatorul și clientul sunt obligați să respecte regulile conținute în Termenii și condițiile disponibile pe site-ul noastru.

Newsletter

Înscrie-te la newsletter și ai 10 euro reducere la achiziționarea primei croaziere