Politica de confidentialitate

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este foarte importanta pentru SC Cruise&Holiday SRL (denumita in continuare „Croaziere.co” sau „Agentia”), persoana juridica romana, cu sediul in Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, nr 41/14, Jud. Bihor, cod de inregistrare fiscala RO33869892, inregistrata la Registrul Comertului Bihor cu nr. J5/1856/2014. Ne dorim ca dumneavoastra sa fiti informat corespunzator cu privire la modul si scopurile in care SC Cruise&Holiday SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal.

Politica de confidentialitate descrie modul in care colectam si gestionam orice informatii colectate de la utilizatorii serviciilor noastre. Prin accesarea sau utilizarea Serviciilor, facem referire inclusiv la navigarea pe site, accesarea chatului de pe site, accesarea chatului de Facebook a paginii oficiale Croaziere.co sau orice comunicare transmisa prin whatsapp, mesaj text/imessage sau sau viber pe numerele detinute de Cruise&Holiday SRL (+40 736 679 040 sau +40 0735 540 603), sunteti de acord in mod expres cu colectarea, utilizarea, stocarea, prelucrarea si dezvaluirea informatiilor dumneavoastra in conformitate cu Politica noastra de confidentialitate.

In sensul prezentei politici, daca nu este definit altfel in prezentul document, termenii capitalizati utilizati in aceasta politica vor avea acelasi inteles ca cel definit in Termeni si conditii.

Introducere

Politica de confidentialitate a companiei noastre contine informatii despre colectarea de catre personalul nostru a datelor personale si a altor informatii, produse si servicii oferite sau efectuate de SC Cruise&Holiday SRL si modul de procesare a acestora. Respectam dreptul la confidentialitate a Clientilor nostri si facem pasi rezonabili pentru ca Vizitatorii si Clientii sa fie familiarizati cu modul in care au furnizat informatii accesibile prin intermediul site-ului web www.croaziere.co sau prin intermediul canalelor de comunicare cu Agentia noastra. Datorita implementarii reglementarilor globale de securitate, datele personale furnizate de Serviciile, Site-urile si Aplicatiile noastre sunt la cele mai inalte standarde de securitate. Acceptarea Termenilor si conditiilor pentru utilizarea oricaror servicii ale companiei SC Cruise&Holiday SRL sau decizia privind utilizarea sau achizitionarea oricarui serviciu oferit de SC Cruise&Holiday SRL inseamna acceptarea Politicii de confidentialitate a SC Cruise&Holiday SRL.

Termeni si definitii

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date:

„date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

„operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentie sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

„persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentie sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

„destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentie sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

„parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;

„consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

„servicii” inseamna intermedierea rezervarii serviciilor turistice, accesarea sau utilizarea site-ului www.croaziere.co, accesarea chatului de pe site, accesarea chatului de Facebook a paginii oficiale Croaziere.co sau orice comunicare transmisa prin whatsapp, mesaj text/imessage sau sau viber pe numerele detinute de Cruise & Holiday SRL ( +40 736 679 040 sau +40 733 463 884)

„agentia” este reprezentata de catre S.C. Cruise &Holiday SRL (denumita in continuare „Croaziere.co” sau „Agentia”), persoana juridica romana, cu sediul in Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, nr 41/14, Jud. Bihor, cod de inregistrare fiscala RO33869892, inregistrata la Registrul Comertului Bihor cu nrJ5/1856/2014.

„companiile de croaziere” sunt reprezentate de catre companiile de croaziere partenere prezente in portofoliul Agentiei.

„vizitatori” sunt persoanele care acceseaza, navigheaza si folosesc serviciile Agentiei.

„clienti” sunt persoanele care solicita o oferta sauachizitioneaza un pachet turistic prin intermediul canalelor de comunicare folosite de Croaziere.co.

„site” este reprezentat de site-ul agentiei, www.croaziere.co

Domeniul de aplicare

Aceasta politica de confidentialitate se aplica pentru toate informatiile colectate de Agentie, din care poate fi identificata o persoana (Informatii personale / Date personale). Aceasta politica de confidentialitate se aplica si in cazul tuturor datelor personale primite de Agentia din SEE (Spatiul Economic European) si Elvetia.

Nota

Agentia este responsabila de prelucrarea datelor personale pe care le primeste in conformitate cu GDPR– Regulamentul European 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si ulterior transfera catre un tert furnizor de servicii care actioneaza in calitate de furnizor de servicii in numele sau. Respectam principiile Protectiei Datelor cu caracter personal pentru toate transferurile viitoare de date cu caracter personal din UE si Elvetia, inclusiv prevederile referitoare la transferul ulterior. In ceea ce priveste datele personale primite sau transferate in conformitate cu Cadrul de securitate privat, suntem supusi competentelor de reglementare in materie de reglementare ale GDPR– Regulamentul European 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. In anumite situatii, s-ar putea sa fim obligati sa divulgam datele cu caracter personal ca raspuns la solicitarile legale ale autoritatilor publice, inclusiv pentru a respecta cerintele de securitate nationala sau de aplicare a legii. Retineti ca putem divulga date personale pentru a raspunde la citatii, ordine judecatoresti sau proceduri legale sau pentru a ne stabili sau exercita drepturile legale sau pentru a ne apara impotriva revendicarilor legale. De asemenea, putem dezvalui informatii personale daca este necesar pentru a preveni, a investiga sau a lua masuri in ceea ce priveste activitatile ilegale sau daca legea cere altfel. Pentru a afla mai multe despre Cadrul de protectie a confidentialitatii, vizitati site-ul web al GDPR– Regulamentul European 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Intrebari si nelamuriri

Daca aveti intrebari sau nelamuriri sau doriti sa accesati, sa actualizati, sa modificati, sa corectati sau sa stergeti oricare dintre informatiile dumneavoastre personale pe care le stocam si le procesam, contactati-ne la adresa de email contact@croaziere.co sau prin posta la:

Croaziere.co
Atentia: Ofiter de confidentialitate
Mun. Oradea, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 41/14, Judetul Bihor, cod postal 410203
email: contact@croziere.co

Ce informatii colectam

A. Datele furnizate
Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale si a altor informatii de catre Cruise&Holiday SRLeste:

– sa furnizeze, sa mentina si sa faciliteze serviciile, precum si sa asigure performanta sigura si garantata a serviciilor, sa actualizeze si sa imbunatateasca functionalitatea Serviciilor;
sa prelucreaze date cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor legale si pentru a respecta prevederile contractelor incheiate cu Dvs., Clientii nostrii;
– sa transmita oferte personalizate in conformitate cu datele personale furnizate prin Formularul de Solicita oferta, Formularul de contact, Formularul de Chat disponibil pe site-ul www.croaziere, Chat-ul disponibil pe pagina oficiala de Facebook cosau trasmise prin whatsapp, mesaj text/imessage sau viber pe numerele detinute de Agentia ( +40 736 679 040 sau +40733 463 884);
– pentru a asigura (stabilirea, investigarea sau apararea) afirmatiilor Clientului, precum si ale Companiei care pot aparea pe perioada sau dupa incheierea furnizarii Serviciilor;
– sa pastreze legatura cu Clientul pentru a va oferi o oferta actualizata de Servicii si instructiuni sau sfaturi referitoare la Serviciu.

Datele cu caracter personal si alte informatii ale clientilor colectate de Agentia sunt utilizate pentru a finaliza rezervarile si, in acelasi timp, pentru a asigura clientilor accesul la serviciile rezervate. In timp ce va inregistrati pe site-ul noastru (croaziere.co) in legatura de Serviciile noastre va rugam sa ne furnizati informatii precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, numarul de participanti, numarul de telefon. De asemenea, colectam alte informatii furnizate de Client in timpul utilizarii serviciilor noastre. Unele dintre informatiile furnizate de clienti, cum ar fi: adresa IP, tipul de browser, locatia, tipul de sistem de operare etc. pot fi vizualizate automat atunci cand un utilizator viziteaza site-ul noastru. Atunci cand contactati Croaziere.co, poate fi solicitat Clientului sa furnizeze date analoge accesibile celor furnizate in timp ce va inregistrati pe site-ul nostru. Putem, de asemenea, sa colectam informatii (inclusiv date personale) furnizate de Dvs. si legate de persoanele care va insotesc in calatorie. De asemenea, stocam continutul chaturilor pe care le aveti cu noi prin intermediul site-ului, a Platformelor de Social Media sau trasmise prin whatsapp, mesaj text/imessage sau viber pe numerele detinute de Agentia ( +40 736 679 040 sau +40733 463 884). Va rugam sa retineti ca sunteti pe deplin responsabil pentru obtinerea legala a acestor date in conformitate cu legea aplicabila, precum si o prelucrare legala a acestor date catre Agentia. Detalii privind raspunderea pentru datele mentionate mai sus puteti gasi in Termenii si conditiile.

C. Consimtamant pentru prelucrarea si transferul datelor cu caracter personal
Clientul este de acord si garanteaza ca prelucrarea, inclusiv transferul datelor sale personale, a fost si va continua sa fie efectuata in conformitate cu prevederile relevante ale legilor aplicabile privind protectia datelor (si, dupa caz, a fost notificata autoritatilor relevante a statului membru in care societatea este stabilita sau are reprezentantul acesteia) si nu incalca dispozitiile relevante ale acelui stat.

D. Profilarea datelor personale
Retineti ca prin utilizarea serviciilor noastre, Clientul isi da consimtamantul in legatura cu profilarea datelor sale personale care au fost date Companiei, in scopul intretinerii si furnizarii corespunzatoare a Serviciului si a celor specificate intr-o Politica de confidentialitate. Clientul este de acord ca profilarea datelor sale va servi, in special, la scopul furnizarii catre Client a unui continut care sa fie exact si compatibil cu domeniul de aplicare al Serviciului. Clientul recunoaste ca are dreptul de a nu fi profilat. In acest caz, solicitarea poate fi facuta in orice moment la contact@croaziere.co. Retragerea consimtamantului este echivalenta cu incetarea contractului.

E. Transmiterea sau distrugerea datelor personale
La solictarea Clientului, facuta prin cerere scrisa catre Companie, Agentiava asigura si va transmite o copie completa a tuturor datelor personale ale clientului catre client, si se obiga sa stearga si sa confirme stergerea datelor personale ale clientilor prelucrate de companie. Agentiava respecta orice astfel de solicitare scrisa in termen de 30 de zile, cu exceptia cazului in care nu este posibila din cauza scopurilor de prelucrare sau din cauza problemelor tehnice.

F. Pastrarea copiilor
Agentia poate sa pastreze datele cu caracter personal ale Clientului in masura in care este impusa de legislatia Uniunii Europene sau de legislatia unui stat membru al UE si numai in masura si pentru o perioada ceruta de aceste legi si intotdeauna cu conditia ca Agentiasa asigure confidentialitatea tuturor astfel de date personale ale clientilor si se asigura ca aceste date cu caracter personal sunt prelucrate numai daca este necesar pentru scopul (scopurile) specificat (a) in legislatia respectiva care necesita stocarea acestora si pentru niciun alt scop. Clientul este de acord ca, dupa terminarea sau expirarea Contractului, datele sale pot fi stocate ca o copie de rezerva a timpului necesar pentru a asigura (stabilirea, investigarea sau apararea) revendicarilor Clientului si ale Companiei care pot aparea datorita performantei Serviciilor timpul necesar ca pretentiile sa fie interzise).

G. Responsabilul cu protectia datelor este Daniela Bogdan, Mun. Oradea, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 41, ap. 14, Judetul Bihor, cod postal 410203 email: contact@croziere.co

H. Date despre geo-locatie
Retineti ca Agentia poate avea acces la datele Dvs. geografice pe masura ce colectam si procesam adresa IP a tuturor dispozitivelor de pe care folositi site-ull nostru. Colectarea si prelucrarea datelor Dvs. de geo-locatie se refera la dispozitive mobile si computere.Se intampla indiferent daca sunteti vizitator sau un client.

I. Comunicari de pe site
Va vom trimite din cand in cand notificari push pentru a va face cunoscute eventualele informatii referitoare serviciului. Puteti renunta la primirea acestor tipuri de comunicatii oprind notificarile push la nivelul dispozitivului. De asemenea, va putem trimite e-mailuri cu ofertele noastre in cazul in care sunteti abonati la newsletter-ul noastru. Daca nu doriti sa primiti o astfel de notificare, aveti optiunea de a “dezabona” acest tip de comunicare oricand. De asemenea, va vom trimite notificari legate de unele actualizari importante ale serviciilor noastre. Scopul trimiterii acestor e-mailuri sau mesaje este sa va informam cu privire la ultimele imbunatatiri, caracteristici si alte evolutii.

J. Date personale ale tertilor
Va permitem sa ne furnizati date personale ale tertilor. Prin persoane terte facem referire la beneficiari finali ai Serviciilor furnizate de catre Companie si in numele carora Clientii nostri achizitioneaza servicii. Informatiile pe care le putem colecta sunt numele, prenumele, CNP, data de nastere, adresa de e-mail si alte informatii de contact. Noi o facem pentru a va permite sa adaugati persoane la rezervarea Serviciilor facute de Dvs. Nu vom folosi aceste date pentru nici un scop care nu este conform cu Politica noastra de confidentialitate. Putem, de asemenea, sa colectam alte informatii (de exemplu, imagine de profil, retea, nume de utilizator, ID utilizator, interval de varsta, limba, tara), in functie de produsul Dvs. si de setarile Dvs. de confidentialitate. Exista si alte cazuri in care putem primi informatii de la terte parti.

K. Datele cu caracter personal ale copiilor
Nu colectam cu buna stiinta informatii personale de la persoane care nu au implinit varsta de 13 ani. Daca observati ca colectam si procesam date personale ale persoanelor care nu au implinit varsta de 13 ani, va rugam sa ne contactati la: contact@croziere.co (sau prin e-mail de suport al Serviciul pe care il utilizati). Incurajam parintii si tutorii legali sa monitorizeze utilizarea internetului copiilor lor si sa contribuie la aplicarea acestei politici prin instruirea copiilor lor sa nu furnizeze niciodata informatii personale prin intermediul site-urilor sau serviciilor online.

L. Utilizarea “cookies”
Asa-numitele “cookie-uri” sunt utilizate in timpul utilizarii serviciilor sau produselor oferite de Agentia. Acestea sunt informatii trimise de server, stocate pe computerul unui utilizator, in scopul identificarii automate a unui anumit utilizator atunci cand utilizeaza Serviciile noastre. “Cookies” ne permit sa va confirmam rapid identitatea si, datorita acestora, utilizarea serviciilor noastre devine mult mai usoara si mai accesibila. “Cookies” sunt folosite de Agentia numai in scopul personalizarii unui anumit utilizator. “Cookies” pot fi utilizate cu conditia ca acestea sa fie acceptate de un browser si sa nu fie eliminate de pe suportul de stocare. Utilizatorii care au eliminat modulele cookie de pe mediile lor de stocare sau nu le-au acceptat in browser-ul lor nu au acces la serviciile oferite de Agentia. Nu conectam informatiile stocate in modulele cookie cu datele personale pe care le trimiteti in timp site-ul. Utilizarea cookie-urilor terta parte nu este acoperita de Politica noastra de confidentialitate. Nu avem acces sau control asupra acestor cookie-uri.

M. Google Analytics
Utilizam software-ul de analiza google pentru a ne permite sa intelegem mai bine functionalitatea site-ului nostru pe dispozitive. Acest software poate inregistra informatii cum ar fi frecventa utilizarii site-ului, evenimentele care apar in cadrul site-ului, utilizarea agregata, datele despre performanta si locul unde a fost utilizat site-ul. Este posibil sa conectam informatiile stocate in software-ul de analiza cu datele personale pe care le trimiteti in cadrul aplicatiei.

N. Social media (functionalitati) si widget
Site-urile noastre includ functii de social media, cum ar fi butonul “Facebook Like” si widget-uri, cum ar fi butonul “Distribuiti acest articol” sau mini-programe interactive care ruleaza pe site-ul nostru. Aceste functii pot sa va colecteze adresa IP, pagina pe care o vizitati pe site-ul nostru si sa setati un modul cookie pentru a permite functia sa functioneze corect. Caracteristicile si widgeturile media sociale sunt fie gazduite de o terta parte, fie gazduite direct pe site-ul nostru. Interactiunile Dvs. cu aceste functii sunt reglementate de politica de confidentialitate a companiei care le furnizeaza.

Divulgarea datelor

Principalul scop al Agentia de a colecta date personale si alte informatii este de a mentine serviciile, de a asigura performanta serviciilor sigure si garantate pentru clientii sai, de a imbunatati si de a dezvolta functionalitatea serviciilor sale. Datorita procesului de mai sus depasim asteptarile clientilor nostri, oferim o dezvoltare constanta a serviciilor noastre, utilizarea carora devine mult mai usoara si mai convenabila. Pentru a asigura functionarea in mod ordonat si siguranta serviciului nostru, colaboram cu un software al altor entitati care furnizeaza servicii (descrise mai jos). Nu vindem si nu inchiriem datele Dvs. personale unei terte parti cu exceptia punctelor mentionate mai sus. Nu vom divulga niciodata, vinde sau inchiria sau nu va schimbam inregistrarea si informatiile personale cu niciun partener de marketing sau de promovare fara consimtamantul Dvs.

Urmatoarele sunt exceptii, in privinta carora putem partaja informatiile pe care Dvs. ni le furnizati sau le colectam in mod automat:

Agentia isi rezerva dreptul de a dezvalui datele personale catre oricare dintre companiile noastre mama, filiala, afiliate sau succesoare.

Agentia isi rezerva dreptul de a divulga si Clientul este de acord sa divulge si sa transfere datele sale personale si alte informatii referitoare la Client catre Furnizorul de servicii terte (inclusiv subprocesoare), cum ar fi Companiile de croaziere, Companiilor procesarea a cartilor de credit, client / suport servicii, e-mail, mesaje text, furnizori de notificari push sau altii. La solicitarea Dvs. va putem furniza o lista de entitati care pot avea acces la datele Dvs. personale. Asiguram ca aceste entitati au acces numai la partea minima a datelor personale care este necesara pentru furnizarea corespunzatoare a serviciilor. Agentia va respecta diligenta necesara pentru a se asigura ca prelucrarea datelor furnizate oricarei entitati este in conformitate cu politica noastra de confidentialitate si cu legea in vigoare in prezent.

Datele privind cardurile de credit / platile furnizate de Client sunt comunicate exclusiv companiilor profesionale care desfasoara tranzactii fara numerar si numai in masura in care este necesar pentru efectuarea platilor. Cu exceptia situatiilor de mai sus, Agentia nu va dezvalui nicio informatie sau date personale furnizate de Client.

Datele personale pot fi divulgate entitatilor in care Agentianoastra este fuzionata sau la care au fost transferate activele, site-ul sau operatiunile noastre. Entitatile mentionate vor putea sa utilizeze informatiile Dvs. personale in conditiile prezentei Politici de confidentialitate. Va vom anunta daca oricare dintre aceste evenimente survine prin actualizarea acestei Politici de confidentialitate si, daca este posibil, prin alte mijloace.

De asemenea, trebuie sa stiti ca instantele judecatoresti sau autoritatile guvernamentale, pot avea autoritatea in anumite circumstante de a permite ca informatiile Dvs. personale sa fie partajate sau transferate unor terte parti (altele decat furnizorii de servicii terte).

Datele personale si alte informatii furnizate de Client nu vor fi divulgate unor terte parti, cu exceptia cazului in care obligatia de divulgare a informatiilor catre terti rezulta din prevederile actuale ale legii, cum ar fi respectarea unei citatii sau a unui proces legal similar, atunci cand credem cu buna-credinta ca dezvaluirea este necesara pentru a ne proteja drepturile, pentru a va proteja siguranta sau siguranta celorlalti, pentru a investiga frauda sau pentru a raspunde unei cereri guvernamentale sau daca este necesara pentru securitatea si protectia drepturilor sale de catre Agentia, inclusiv protectia impotriva cererilor prezentate de terti. Informatiile furnizate de Client pot fi utilizate in caz de incalcare a Termenilor si conditiilor pentru utilizarea Serviciilor, a utilizarii abuzive a Serviciilor, a necesitatii de a lua masuri impotriva tuturor actiunilor ilegale ale Clientului. Agentia nu va transfera nicio informatie sau date personale unor terte parti in scopuri de marketing. Agentia isi rezerva dreptul de a utiliza datele personale furnizate in scopuri de marketing si in alte scopuri legate de prezentarea ofertei actualizate de Servicii si instructiuni sau sfaturi legate de acest serviciu in contacte directe cu Clientul. Puteti sa renuntati la astfel de e-mailuri in orice moment urmand instructiunile de dezabonare din partea de jos a fiecarei comunicari sau prin trimiterea prin e-mail la contact@croaziere.co (sau prin e-mailul de asistenta al Serviciului pe care il utilizati)

Responsabilitatea pentru transferul ulterior

Nu vom transfera datele Dvs. personale provenind din UE si Elvetia catre Furnizori de servicii terte, decat dupa ce ne asiguram ca Furnizorul de servicii terte este obligat sa furnizeze cel putin acelasi nivel de protectie a confidentialitatii datelor dvs. personale, conform principiilor Swiss – U.S. (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Vom transfera date numai furnizorilor nostri de servicii terte (cum ar fi consultanti, contabili, avocati si subprocesori) care au nevoie de informatii pentru a furniza servicii sau a efectua activitati in numele companiei Agentia in conformitate cu aceasta politica de confidentialitate. Responsabilitatea Agentia pentru datele personale pe care le primeste in conformitate cu Protectia de confidentialitate si transferurile ulterioare este descrisa in Principiile Protectiei Confidentialitatii.

Subprocesoare (furnizori de servicii)

Daca trebuie sa folosim un Subprocesor pentru a furniza si a sustine caracteristicile serviciilor noastre, este posibil sa va impartasim informatiile Dvs. personale in acest scop.
Parteneri de publicitate. Putem colabora cu terte parti pentru a afisa publicitatea pe site-urile noastre sau pentru a gestiona si a difuza publicitatea noastra pe alte site-uri si pentru a le impartasi informatii personale in acest scop. Toate partile terte cu care impartasim aceste informatii trebuie sa utilizeze informatiile Dvs. personale intr-o maniera compatibila cu aceasta politica. Noi si subprocesorii nostri putem utiliza cookie-uri si alte tehnologii de urmarire, cum ar fi pixeli si web beacons, pentru a aduna informatii despre activitatile Dvs. pe site-urile noastre si pe alte site-uri, pentru a va oferi publicitate orientata pe baza activitatilor si intereselor Dvs. de navigare. Vom oferi o optiune individuala de excludere sau optiune inainte de a impartasi datele altor terte decat furnizorii nostri de terta parte pe care ii folosim in timp ce furnizam serviciile noastre sau inainte de al folosi in alt scop decat cel pe care a fost initial colectat sau ulterior autorizat. Pentru a limita utilizarea si divulgarea informatiilor personale, va rugam sa trimiteti o solicitare scrisa prin trimiterea unui e-mail la contact@croaziere.co (sau prin e-mailul de asistenta al Serviciului pe care il utilizati).
Securitate

Va garantam ca luam masuri tehnice si operationale rezonabile si adecvate pentru a va proteja informatiile personale pe care le colectam si le detin de la pierderea, utilizarea necorespunzatoare si accesul, dezvaluirea, modificarea si distrugerea neautorizata. Protejand in acelasi timp datele Dvs. personale, luam in considerare in mod corespunzator riscul implicat in procesarea si natura datelor cu caracter personal.

Integritatea datelor si limitarea scopului

Agentia va colecta si pastra numai informatiile personale care sunt relevante pentru scopurile pentru care sunt colectate informatiile si nu o vor folosi intr-un mod care nu este compatibil cu astfel de scopuri decat daca o astfel de utilizare a fost ulterior autorizata de catre Client. Agentia va lua masuri rezonabile pentru a se asigura ca informatiile personale sunt fiabile pentru utilizarea dorita, exacta, completa si actuala. Va putem contacta ocazional pentru a va determina daca datele Dvs. personale sunt inca exacte si actuale.

Accesibilitate la datele personale stocate

Fiecare persoana vizata are dreptul de a accesa, corecta, modifica, bloca sau sterge datele sale personale. Agentiatrebuie sa respecte orice solicitare comerciala rezonabila din partea Clientului de a corecta, modifica, bloca sau sterge datele personale ale Clientului, in conformitate cu legile privind protectia datelor, in masura in care Agentiaeste autorizata in mod legal sa faca acest lucru. Daca doriti sa accesati, sa modificati sau sa confirmati faptul ca Agentia are date personale referitoare la Dvs. sau daca doriti sa corectati sau sa stergeti informatiile Dvs. personale daca acestea sunt inexacte, va rugam sa ne anuntati la: contact@croaziere.co (sau prin serviciul de e-mail de suport al Serviciului pe care il utilizati). Vom raspunde solicitarii Dvs. de accesbilitate in termen de 30 de zile. Pentru a solicita eliminarea datelor personale de la marturiile noastre sau de la forumul de asistenta pentru clienti, va rugam sa ne contactati la contact@croaziere.co (sau prin e-mailul de asistenta al Serviciului pe care il utilizati). In unele cazuri, este posibil sa nu putem elimina informatiile personale, caz in care va vom anunta daca nu putem face acest lucru si de ce.

Protejarea datelor

Agentia aplica masuri tehnice de siguranta la cele mai inalte standarde pentru a proteja datele personale furnizate impotriva pierderii, distrugerii, utilizarii incorecte, accesului sau dezvaluirii neautorizate. Masurile si tehnologia utilizate asigura o siguranta completa a datelor personale furnizate de Client. Datele personale sunt disponibile numai Clientului sau unei persoane indicate de acesta, cu conditia sa fi fost acordata accesul autorizat acelei persoane. Siguranta datelor Dvs. personale este importanta pentru noi. Urmam standardele industriale general acceptate pentru a proteja datele personale trimise la noi, atat in ​​timpul transmiterii, cat si dupa ce le primim. Nici o metoda de transmitere prin Internet sau o metoda de stocare electronica nu este 100% sigura. Prin urmare, nu putem garanta securitatea sa absoluta. Agentia ia toate masurile necesare pentru actualizarea si modernizarea sistemului de protectie a datelor. Cu toate acestea, transmisia de date prin Internet nu garanteaza 100% siguranta. Cand introduceti informatii, cum ar fi numarul cartii de credit, pe site-ul nostru sau in cadrul aplicatiilor noastre, cripteaza transmisia informatiilor utilizand tehnologia SSL (socket layer secure).

Modificarea politicii de confidentialitate

Este posibil sa actualizam aceasta sectiune a Politicii de confidentialitate pentru a reflecta modificarile aduse practicilor noastre de informare. Daca vom face modificari semnificative, va vom notifica prin e-mail (trimis la adresa de e-mail specificata de Dvs.) sau printr-un anunt pe site inainte de intrarea in vigoare a modificarii. Va incurajam sa verificati periodic acesta pagina pentru cele mai recente informatii despre practicile noastre de confidentialitate.

Unitatea de colectare a datelor

Compania Cruise&Holiday SRL isi desfasoara activitatea, sub denumirea comerciala de Croaziere.co, cu biroul sau in Mun. Oradea, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 41, ap. 14, Judetul Bihor, cod postal 410203, email: contact@croziere.co, este entitatea care aduna date personale si alte informatii.

Tranzactii comerciale

Agentia isi rezerva dreptul de a-si utiliza politica de confidentialitate, contul clientului si datele si informatiile furnizate in beneficiul unei entitati care a devenit fie o entitate dependenta, o entitate asociata, fie a luat nastere ca rezultat al fuziunii sau al transformarii Agentia.

Publicam recenziile clientilor pe site-ul noastru care pot contine date personale. Folosim comentariile primite pe conturile de Social Media pentru a afisa comentariile clientilor nostri pe site-ul noastru. In orice alt scenariu, obtinem consimtamantul clientului prin e-mail inainte de a publica recenzia si  pentru a posta numele impreuna cu recenzia lor.

Forumul comunitatii Croaziere.co

Site-urile noastre pot oferi forumuri accesibile publicului. Trebuie sa stiti ca orice informatie pe care o furnizati in aceste domenii poate fi citita, colectata si folosita de altii care le acceseaza.

Link catre alte site-uri

Site-ul Croaziere.co poate contine legaturi catre alte site-uri care nu sunt detinute sau controlate de noi. Retineti ca nu suntem responsabili pentru practicile de confidentialitate ale acestor site-uri. Va incurajam sa fiti constienti cand parasiti site-ul nostru si sa cititi politicile de confidentialitate ale fiecarui site web care colecteaza date personale. Aceasta politica de confidentialitate se aplica numai informatiilor colectate de catre Agentia.

Termeni si conditii

Utilizand serviciile oferite de Agentia, vizitatorul si clientul sunt obligati sa respecte regulile continute in Termenii si conditiile disponibile pe site-ul noastru.