Politica de confidentialitate

1         Preambul

Protecția datelor Dumneavoastră cu caracter personal este foarte importanta pentru SC Cruise&Holiday SRL (denumita în continuare „Croaziere.co” sau „Agenția”), persoană juridica română cu sediul în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 41/14, Jud. Bihor, CUI RO33869892, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub Nr. J5/1856/2014.

Ne dorim ca Dumneavoastră să fiți informat corespunzător cu privire la modul și scopurile în care SC Cruise&Holiday SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Politica de confidențialitate descrie modul în care colectăm și gestionăm orice informații colectate de la utilizatorii serviciilor noastre. Prin accesarea sau utilizarea Serviciilor, facem referire inclusiv la navigarea pe site, accesarea chatului de pe site, accesarea chatului de Facebook a paginii oficiale Croaziere.co sau orice comunicare transmisă prin aplicații de tip  Whatsapp, iMessage, Viber, mesaj text pe numerele deținute de Cruise&Holiday SRL (+40 736 679 040 sau +40 0735 540 603), sunteți de acord în mod expres cu colectarea, utilizarea, stocarea, prelucrarea și dezvăluirea informațiilor Dumneavoastră în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

În sensul prezentei politici, dacă nu este definit altfel, termenii capitalizați utilizați vor avea același înțeles ca cel definit în Termeni și Condiții.

Politica de Confidențialitate a companiei noastre conține informații despre colectarea de către personalul nostru a datelor personale și a altor informații, produse și servicii oferite sau efectuate de SC Cruise&Holiday SRL și modul de procesare a acestora. Respectam dreptul de confidențialitate al Clienților noștri și facem pași rezonabili pentru ca Vizitatorii și Clienții să fie familiarizați cu modul în care au furnizat informații accesibile prin intermediul site-ului web www.croaziere.co sau prin intermediul canalelor de comunicare cu Agenția. Datorita implementării reglementarilor globale de securitate, datele personale furnizate de Serviciile, Site-urile și Aplicațiile respectă standarde înalte de securitate. Acceptarea Termenilor și  condițiilor pentru utilizarea oricăror servicii ale Agenției sau decizia privind utilizarea sau achiziționarea oricărui serviciu oferit de Agenție înseamnă implicit acceptarea Politicii de Confidențialitate a acesteia.

2         Termeni și definiții

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date:

date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau altă entitate care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau altă entitate căreia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau altă entitate altul decât persoana vizata, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

servicii” înseamnă intermedierea rezervării serviciilor turistice, accesarea sau utilizarea site-ului www.croaziere.co, accesarea chatului de pe site, accesarea chatului de Facebook a paginii oficiale Croaziere.co sau orice comunicare transmisa prin aplicații de tip  Whatsapp, iMessage, Viber, mesaj text pe numerele deținute de Agenție ( +40 736 679 040 sau +40 733 463 884)

agenția” este reprezentată de către S.C. Cruise &Holiday SRL (denumită în continuare „Croaziere.co” sau „Agenția”), cu datele de identificare din preambul.

companiile de croaziere” sunt reprezentate de către companiile de croaziere partenere existente în portofoliul Agenției, cu care Agenția are contracte de colaborare și / sau reprezentare.

vizitatori” sunt persoanele care accesează, navighează și folosesc serviciile Agenției.

clienți” sunt persoanele care solicită o ofertă sau achiziționează un pachet turistic prin intermediul canalelor de comunicare folosite de Agenție.

site” este reprezentat de site-ul Agenției, www.croaziere.co

3         Domeniul de aplicare

Aceasta Politică de Confidențialitate se aplică pentru toate informațiile colectate de Agenție, din care poate fi identificată o persoană (Informații personale / Date personale). Aceasta Politică de Confidențialitate se aplică și în cazul tuturor datelor personale primite de Agenția din SEE (Spațiul Economic European) și Elveția.

Notă

Agenția este responsabilă de prelucrarea datelor personale pe care le primește în conformitate cu GDPR – Regulamentul European 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și ulterior transferă către un terț furnizor de servicii care acționează în calitate de furnizor de servicii în numele său. Respectam principiile Protecției Datelor cu caracter personal pentru toate transferurile viitoare de date cu caracter personal din UE și Elveția, inclusiv prevederile referitoare la transferul ulterior. În ceea ce privește datele personale primite sau transferate în conformitate cu Cadrul de securitate privat, suntem supuși competentelor de reglementare în materie de reglementare ale GDPR – Regulamentul European 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. În anumite situații, s-ar putea să fim obligați să divulgăm datele cu caracter personal ca răspuns la solicitările legale ale autorităților publice, inclusiv pentru a respecta cerințele de securitate naționala sau de aplicare a legii. Rețineți că putem divulga date personale pentru a răspunde la citații, ordine judecătorești sau proceduri legale sau pentru a ne stabili sau exercita drepturile legale sau pentru a ne apăra împotriva revendicărilor legale. De asemenea, putem dezvălui informații personale dacă este necesar pentru a preveni, a investiga sau a lua masuri în privința activităților ilegale sau daca legea cere altfel. Pentru a afla mai multe despre Cadrul de protecție a confidențialității, vizitați site-ul web al GDPR– Regulamentul European 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

4         Întrebări și nelămuriri

Daca aveți întrebări sau nelămuriri sau doriți să accesați, să actualizați, să modificați, să corectați sau să ștergeți oricare dintre informațiile Dumneavoastră personale pe care le stocăm și le procesam, contactați-ne la adresa de email contact@croaziere.co sau prin posta la: Croaziere.co, În atenția: Ofițer de confidențialitate, Municipiul Oradea, Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 41/14, 410203, Județul Bihor.

5         Ce informații colectăm

Datele furnizate

Scopul colectării și prelucrării datelor personale și a altor informații de către Agenție este:

 • să furnizeze, să mențină și să faciliteze serviciile, precum și să asigure performanța sigură și garantată a serviciilor, să actualizeze și să îmbunătățească funcționalitatea Serviciilor;
 • să prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale și pentru a respecta prevederile contractelor încheiate cu Dvs., Clienții noștri;
 • să transmită oferte personalizate în conformitate cu datele personale furnizate prin Formularul de Solicita oferta, Formularul de contact, Formularul de Chat disponibil pe site-ul www.croaziere, Chat-ul disponibil pe pagina oficiala de Facebook sau transmise prin Whatsapp, iMessage, Viber, mesaj text pe numerele deținute de Agenție (+40 736 679 040 sau +40733 463 884);
 • pentru a asigura (stabilirea, investigarea sau apărarea) afirmațiilor Clientului, precum și ale Agenției sau Companiei, care pot apărea pe perioada sau după încheierea furnizării Serviciilor;
 • sa păstreze legătura cu Clientul pentru a va oferi o ofertă actualizată de Servicii și instrucțiuni sau sfaturi referitoare la Serviciu.

Datele cu caracter personal și alte informații ale clienților colectate de Agenție sunt utilizate pentru a finaliza rezervările și, în același timp, pentru a asigura clienților accesul la serviciile rezervate. În timp ce vă înregistrați pe site-ul nostru (croaziere.co) în legătură cu Serviciile noastre vă rugam să ne furnizați informații precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de participanți, numărul de telefon. De asemenea, colectăm alte informații furnizate de Client în timpul utilizării serviciilor noastre. Unele dintre informațiile furnizate de clienți, cum ar fi: adresa IP, tipul de browser, locația, tipul de sistem de operare etc. pot fi vizualizate automat atunci când un utilizator vizitează site-ul nostru. Atunci când contactați Agenția, poate fi solicitat Clientului să furnizeze date analoge accesibile celor furnizate în timp ce va înregistrați pe site-ul nostru. Putem, de asemenea, să colectam informații (inclusiv date personale) furnizate de Dvs. și legate de persoanele care vă însoțesc în călătorie. De asemenea, stocăm conținutul chat-urilor pe care le aveți cu Agenția prin intermediul site-ului, a platformelor de Social Media sau transmise prin Whatsapp, iMessage, Viber, mesaj text pe numerele deținute de Agenție (+40 736 679 040 sau +40733 463 884). Vă rugăm să rețineți că sunteți pe deplin responsabil pentru obținerea legală a acestor date în conformitate cu legea aplicabilă, precum și o prelucrare legală a acestor date către Agenție. Detalii privind răspunderea pentru datele menționate mai sus, le puteți regăsi în Termeni și Condiții.

Consimțământ pentru prelucrarea și transferul datelor cu caracter personal

Clientul este de acord și garantează că prelucrarea, inclusiv transferul datelor sale personale, a fost și va continua să fie efectuată în conformitate cu prevederile relevante ale legilor aplicabile privind protecția datelor (și, după caz, a fost notificată autorităților relevante a statului membru în care societatea este stabilită sau a reprezentantului acesteia) și nu încalcă dispozițiile relevante ale acelui stat.

Profilarea datelor personale

Rețineți că prin utilizarea serviciilor noastre, Clientul își dă consimțământul în legătură cu profilarea datelor sale personale care au fost date Agenției și Companiei, în scopul întreținerii și furnizării corespunzătoare a Serviciului și a celor specificate într-o Politica de Confidențialitate. Clientul este de acord că profilarea datelor sale va servi, în special, furnizării către Client a unui conținut care să fie exact și compatibil cu domeniul de aplicare al Serviciului. Clientul recunoaște că are dreptul de a nu fi profilat. În acest caz, solicitarea poate fi făcută în orice moment la contact@croaziere.co. Retragerea consimțământului este echivalentă cu încetarea contractului.

Transmiterea sau distrugerea datelor personale

La solicitarea Clientului, făcută prin cerere scrisă către Companie, Agenția va asigura și va transmite o copie completă a tuturor datelor personale ale clientului către client, și se obligă să șteargă și să confirme ștergerea datelor personale ale respectivului client prelucrate de Companie și Agenție. Agenția va respecta orice astfel de solicitare scrisă în termen de 30 de zile, cu excepția cazului în care nu este posibilă din cauza scopurilor de prelucrare sau din cauza problemelor tehnice.

Păstrarea copiilor

Agenția poate să păstreze datele cu caracter personal ale Clientului în măsura în care este impusa de legislația Uniunii Europene sau de legislația unui stat membru al UE și numai în măsura și pentru o perioada cerută de aceste legi și întotdeauna cu condiția ca Agenția să asigure confidențialitatea tuturor astfel de date personale ale clienților și se asigură că aceste date cu caracter personal sunt prelucrate numai dacă este necesar pentru scopul(scopurile) specificat(e) în legislația respectivă care necesită stocarea acestora și pentru niciun alt scop. Clientul este de acord ca, după terminarea sau expirarea Contractului, datele sale să poată fi stocate ca o copie de rezervă a timpului necesar pentru a asigura (stabilirea, investigarea sau apărarea) revendicărilor Clientului și ale Companiei care pot apărea datorita performantei Serviciilor timpul necesar ca pretențiile să fie interzise).

Responsabilul cu protecția datelor

Daniela Claudia Bogdan, Mun. Oradea, Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 41/14, 410203 , Județul Bihor, email: contact@croziere.co

Date despre geo-locație

Rețineți că Agenția poate avea acces la datele Dvs. geografice pe măsura ce colectam și procesam adresa IP a dispozitivelor de pe care folosiți pentru accesarea site-ului nostru. Colectarea și prelucrarea datelor Dvs. de geo-locație se referă la dispozitive mobile și computere. Acest tip de localizare se întâmplă indiferent daca sunteți vizitator sau client.

Comunicări de pe site

Vă vom trimite din când în când notificări tip „push” pentru a vă face cunoscute eventualele informații referitoare la Servicii. Puteți renunța la primirea acestor tipuri de comunicații oprind notificările „push” la nivelul dispozitivului Dumneavoastră. De asemenea, vă putem trimite e-mailuri cu ofertele noastre în cazul în care sunteți abonați la newsletter-ul nostru. Dacă nu doriți să primiți o astfel de notificare, aveți opțiunea de a “dezabona” acest tip de comunicare oricând. De asemenea, va vom trimite notificări legate de unele actualizări importante ale Serviciilor noastre. Scopul trimiterii acestor e-mailuri sau mesaje este să va informam cu privire la ultimele îmbunătățiri, caracteristici și alte evoluții.

Date personale ale terților

Vă permitem să ne furnizați date personale ale terților. Prin persoane terțe facem referire la beneficiari finali ai Serviciilor furnizate de către Agenție și / sau Companie și în numele cărora Clienții noștri achiziționează servicii. Informațiile pe care le putem colecta sunt numele, prenumele, CNP, data de naștere, adresa de e-mail și alte informații de contact. Noi o facem pentru a vă permite să adăugați persoane la rezervarea Serviciilor făcute de Dvs. Nu vom folosi aceste date pentru nici un scop care nu este conform cu Politica de Confidențialitate. Putem, de asemenea, să colectam alte informații (de exemplu, imagine de profil, rețea, nume de utilizator, ID utilizator, interval de vârsta, limba, țara), în funcție de produsul Dvs. și de setările Dvs. de confidențialitate. Exista și alte cazuri în care putem primi informații de la terțe părți.

Datele cu caracter personal ale copiilor

Nu colectam cu bună știință informații personale de la persoane care nu au împlinit vârsta de 13 ani. Daca observați că Agenția colectează și procesează date personale ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 13 ani, vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail contact@croaziere.co. Încurajăm părinții și tutorii legali să monitorizeze utilizarea internetului copiilor lor și să contribuie la aplicarea acestei politici prin instruirea copiilor lor să nu furnizeze niciodată informații personale prin intermediul site-urilor sau serviciilor online.

Utilizarea “cookies”

Așa-numitele “cookie-uri” sunt stabilite în timpul utilizării serviciilor sau produselor oferite de Agenție pe site-ul acesteia. Acestea sunt informații trimise de server, stocate pe computerul unui utilizator, în scopul identificării automate a unui anumit utilizator atunci când utilizează Serviciile noastre. “Cookies” ne permit să va confirmam rapid identitatea si, datorită acestora, utilizarea serviciilor noastre devine mult mai ușoara și mai accesibilă. “Cookies” sunt folosite de Agenție numai în scopul personalizării unui anumit utilizator. “Cookies” pot fi utilizate cu condiția ca acestea să fie acceptate de un browser și să nu fie eliminate de pe suportul de stocare. Utilizatorii care au eliminat modulele cookie de pe mediile lor de stocare sau nu le-au acceptat în browser-ul lor nu au acces la serviciile oferite de Agenție. Nu conectam informațiile stocate în modulele cookie cu datele personale pe care le trimiteți în timpul vizitării site-ului. Utilizarea cookie-urilor de către o terță parte nu este acoperită de Politica noastră de Confidențialitate deoarece nu avem acces sau control asupra acestor cookie-uri.

Google Analytics

Utilizam software-ul de analiza Google pentru a ne permite să înțelegem mai bine funcționalitatea site-ului nostru pe dispozitive. Acest software poate înregistra informații cum ar fi frecvența utilizării site-ului, evenimentele care apar în cadrul site-ului, utilizarea agregată, datele despre performanță și locul unde a fost utilizat site-ul. Este posibil să conectam informațiile stocate în software-ul de analiză cu datele personale pe care le trimiteți în cadrul aplicației.

Social media (funcționalități) și widget

Site-urile noastre includ funcții de social media, cum ar fi butonul “Facebook Like” și widget-uri, cum ar fi butonul “Distribuiți acest articol” sau mini-programe interactive care rulează pe site-ul nostru. Aceste funcții pot să va colecteze adresa IP, pagina pe care o vizitați pe site-ul nostru și să genereze un modul cookie pentru a permite să funcționeze corect. Caracteristicile și widget-urile media sociale sunt fie găzduite de o terță parte, fie găzduite direct pe site-ul nostru. Interacțiunile Dvs. cu aceste funcții sunt reglementate de politica de confidențialitate a companiei care le furnizează.

6         Divulgarea datelor

Principalul scop al Agenției cu privire la colectarea datelor personale și a altor informații este de a menține Serviciile, de a asigura performanța serviciilor sigure și garantate pentru clienții săi, de a îmbunătăți și de a dezvolta funcționalitatea acestor servicii. Datorită procesului de mai sus încercăm să depășim așteptările clienților noștri, oferim o dezvoltare constantă a serviciilor noastre, a căror utilizare devine mult mai facilă și mai convenabilă. Pentru a asigura funcționarea în mod ordonat și siguranța serviciului nostru, colaborăm cu un software al altor entități care furnizează servicii (descrise mai jos). Nu vindem și nu închiriem datele Dvs. personale unei terțe părți cu excepția punctelor menționate mai sus. Nu vom divulga niciodată, vinde sau închiria sau nu vom transfera înregistrarea și informațiile personale cu niciun partener de marketing sau de promovare fără consimțământul Dumneavoastră prealabil.

Următoarele sunt excepții, în privința cărora putem partaja informațiile pe care Dumneavoastră ni le furnizați sau le colectăm în mod automat:

 • Agenția își rezervă dreptul de a dezvălui datele personale către oricare dintre companiile noastre mamă, filiale, afiliate sau succesoare.
 • Agenția își rezervă dreptul de a divulga și Clientul este de acord să divulge și să transfere datele sale personale și alte informații referitoare la Client către Furnizorul de servicii terțe (inclusiv sub-procesoare), cum ar fi Companiile de Croaziere, Companiilor de Procesare a cardurilor de credit / debit, client / suport servicii, e-mail, mesaje text, furnizori de notificări push sau alții. La solicitarea Dvs. vă putem furniza o listă de entități care pot avea acces la datele Dvs. personale. Asigurăm că aceste entități au acces numai la partea minimă a datelor personale care este necesară pentru furnizarea corespunzătoare a serviciilor. Agenția va respecta diligența necesară pentru a se asigura că prelucrarea datelor furnizate oricărei entități este în conformitate cu politica noastră de confidențialitate și cu legea aplicabilă.
 • Datele privind cardurile de credit / plățile furnizate de Client sunt comunicate în mod direct de către Client către companiile profesionale care desfășoară tranzacții fără numerar ce sunt autorizate în acest sens și numai în măsura în care este necesar pentru efectuarea plaților. Agenția nu va avea acces la datele cardurilor de credit / debit și implicit nu va putea colecta astfel de date.
 • Datele personale pot fi divulgate entităților în care Agenția noastră este fuzionată sau la care au fost transferate activele, site-ul sau operațiunile noastre. Entitățile menționate vor putea să utilizeze informațiile Dvs. personale în condițiile prezentei Politici de Confidențialitate. Vă vom anunța dacă oricare dintre aceste evenimente survine prin actualizarea acestei Politici de Confidențialitate și, dacă este posibil, prin alte mijloace.
 • De asemenea, trebuie să știți că instanțele judecătorești sau autoritățile guvernamentale, pot avea autoritatea în anumite circumstanțe de a permite ca informațiile Dvs. personale să fie partajate sau transferate unor terțe părți (altele decât furnizorii de servicii terțe).
 • Datele personale și alte informații furnizate de Client nu vor fi divulgate unor terțe părți, cu excepția cazului în care obligația de divulgare a informațiilor către terți rezultă din prevederile actuale ale legii, cum ar fi respectarea unei citații sau a unui proces legal similar, atunci când credem cu buna-credință că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile, pentru a vă proteja siguranța sau siguranța celorlalți, pentru a investiga frauda sau pentru a răspunde unei cereri guvernamentale sau dacă este necesară pentru securitatea și protecția drepturilor sale de către Agenție, inclusiv protecția împotriva cererilor prezentate de terți. Informațiile furnizate de Client pot fi utilizate în caz de încălcare a Termenilor și Condițiilor pentru utilizarea Serviciilor, a utilizării abuzive a Serviciilor, a necesitații de a lua măsuri împotriva tuturor acțiunilor Clientului ce sunt ilegale. Agenția nu va transfera nicio informație sau date personale unor terțe părți în scopuri de marketing ale terțelor părți ce nu au legătură cu Serviciile Agenției. Agenția își rezervă dreptul de a utiliza datele personale furnizate în scopuri de marketing ale Serviciilor proprii și în scopuri legate de prezentarea ofertei actualizate de Servicii și instrucțiuni sau sfaturi legate de acest serviciu în contacte directe cu Clientul. Puteți să renunțați la astfel de e-mailuri / comunicări în orice moment urmând instrucțiunile de dezabonare din partea de jos a fiecărei comunicări (după caz) sau prin trimiterea unei solicitări la e-mail la contact@croaziere.co.

7         Responsabilitatea pentru transferul ulterior

Nu vom transfera datele Dumneavoastră personale provenind din UE și Elveția către Furnizori de servicii terțe, decât după ce ne asiguram ca Furnizorul de servicii terțe este obligat să furnizeze cel puțin același nivel de protecție a confidențialității datelor dvs. personale, conform principiilor Swiss – U.S. (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Vom transfera date numai furnizorilor noștri de servicii terțe (cum ar fi consultanți, contabili, avocați și sub-procesori) care au nevoie de informații pentru a furniza servicii sau a efectua activități în numele Companiei și / sau Agenției, în conformitate cu aceasta Politica de Confidențialitate. Responsabilitatea Agenției pentru datele personale pe care le primește în conformitate cu Politica de Confidențialitate și transferurile ulterioare este descrisă în Principiile Protecției Confidențialității.

8         Sub-procesarea furnizorilor de servicii

Daca trebuie să folosim un Sub-procesor pentru a furniza și a susține caracteristicile serviciilor noastre, este posibil să va împărtășim informațiile personale în acest scop.

9         Parteneri de publicitate

Putem colabora cu terțe părți pentru a afișa publicitatea pe site-urile noastre sau pentru a gestiona și a difuza publicitatea noastră pe alte site-uri și pentru a le împărtăși informații personale în acest scop. Toate părțile terțe cu care împărtășim aceste informații trebuie să utilizeze informațiile Dvs. personale într-o manieră compatibilă cu aceasta Politică de Confidențialitate. Noi și sub-procesorii noștri putem utiliza cookie-uri și alte tehnologii de identificare, cum ar fi pixeli și web beacons, pentru a aduna informații despre activitățile Dvs. pe site-urile noastre și pe alte site-uri, pentru a va oferi publicitate orientată pe baza activităților și intereselor Dvs. de navigare. Vom oferi o opțiune individuală de excludere sau opțiune înainte de a împărtăși datele altor terțe părți decât furnizorii noștri, în timp ce furnizam serviciile noastre sau înainte de a le folosi în alt scop decât cel pentru care au fost inițial colectate sau ulterior autorizate. Pentru a limita utilizarea și divulgarea informațiilor personale, va rugam să trimiteți o solicitare scrisa prin trimiterea unui e-mail la contact@croaziere.co.

10      Securitate

Vă garantăm că luam măsuri tehnice și operaționale rezonabile și adecvate pentru a vă proteja informațiile personale pe care le colectam și le deținem, începând de la pierderea, utilizarea necorespunzătoare și accesul, dezvăluirea, până la modificarea și distrugerea neautorizată. Protejând în același timp datele Dvs. personale, luăm în considerare în mod corespunzător riscul implicat în procesarea și natura datelor cu caracter personal.

11      Integritatea datelor și limitarea scopului

Agenția va colecta și păstra numai informațiile personale care sunt relevante pentru scopurile pentru care sunt colectate informațiile și nu le vor folosi într-un mod care nu este compatibil cu astfel de scopuri decât dacă o astfel de utilizare a fost autorizata de către Client. Vă putem contacta ocazional pentru a determina dacă datele Dvs. personale sunt încă exacte și actuale.

12      Accesibilitate la datele personale stocate

Fiecare persoană vizată are dreptul de a accesa, corecta, modifica, bloca sau șterge datele sale personale. Agenția trebuie să respecte orice solicitare comercială rezonabilă din partea Clientului de a corecta, modifica, bloca sau șterge datele personale ale Clientului, în conformitate cu legile privind protecția datelor, în măsura în care Agenția este autorizată în mod legal să facă acest lucru. Daca doriți să accesați, să modificați sau să confirmați faptul că Agenția are date personale referitoare la Dvs. sau dacă doriți să corectați sau să ștergeți informațiile Dvs. personale dacă acestea sunt inexacte, vă rugam să ne anunțați la e-mail contact@croaziere.co. Vom răspunde solicitării Dvs. de accesabilitate în termen de 30 de zile. Pentru a solicita eliminarea datelor personale de la mărturiile noastre sau de la forumul de asistență pentru clienți, vă rugam să ne contactați la contact@croaziere.co (sau prin e-mailul de asistenta al Serviciului pe care îl utilizați). În unele cazuri, este posibil să nu putem elimina informațiile personale, situație în care va vom anunța dacă nu putem face acest lucru.

13      Protejarea datelor

Agenția aplică măsuri tehnice de siguranță la cele mai înalte standarde pentru a proteja datele personale furnizate împotriva pierderii, distrugerii, utilizării incorecte, accesului sau dezvăluirii neautorizate. Măsurile și tehnologia utilizate asigură o siguranță completă a datelor personale furnizate de Client. Datele personale sunt disponibile numai Clientului sau unei persoane indicate de acesta, cu condiția să fi fost acordat accesul autorizat acelei persoane. Siguranța datelor Dvs. personale este importanta pentru noi. Urmăm standardele industriale general acceptate pentru a proteja datele personale trimise la noi, atât în timpul transmiterii, cat și după ce le primim.

Pe de altă parte, nicio metodă de transmitere prin Internet de stocare electronica este 100% sigură. Prin urmare, nu putem garanta securitatea absolută. Agenția ia toate masurile necesare pentru actualizarea și modernizarea sistemului de protecție a datelor. Cu toate acestea, transmisia de date prin Internet nu garantează 100% siguranța. Când introduceți informații, cum ar fi numărul cărții de credit / debit, vă notificăm că acela nu este sit-ul Agenției ci site-ul unui procesator autorizat de plăți cu cardul, care criptează transmisia informațiilor utilizând tehnologia SSL (socket layer secure).

14      Modificarea politicii de confidențialitate

Este posibil să actualizăm Politica de Confidențialitate pentru a reflecta modificările aduse practicilor noastre de informare. Daca vom face modificări semnificative, vă vom notifica prin e-mail (trimis la adresa de e-mail specificata de Dvs.) sau printr-un anunț pe site înainte de intrarea în vigoare a modificării. Va încurajăm să verificați periodic această pagină pentru cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate.

15      Unitatea de colectare a datelor

Compania Cruise&Holiday SRL, cu datele de identificare din preambul, este entitatea care colectează date personale și alte informații.

16      Tranzacții comerciale

Agenția își rezerva dreptul de a-și utiliza politica de confidențialitate, contul clientului și datele și informațiile furnizate în beneficiul unei entități care a devenit fie o entitate dependentă, o entitate asociată, fie a luat naștere ca rezultat al fuziunii sau al transformării Agenției.

Publicăm recenziile clienților pe site-ul nostru care pot conține date personale. Folosim comentariile primite pe conturile de Social Media pentru a afișa comentariile clienților noștri pe site-ul nostru. În orice alt scenariu, obținem consimțământul clientului înainte de a publica recenzia și  pentru a posta numele împreună cu recenzia lor.

17      Forumul comunității Croaziere.co

Site-urile noastre pot oferi forumuri accesibile publicului. Trebuie să știți că orice informație pe care o furnizați în aceste domenii poate fi citită, colectată și folosită de alții care le accesează.

18      Link către alte site-uri

Site-ul Croaziere.co poate conține legături către alte site-uri care nu sunt deținute sau controlate de noi. Rețineți că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale acestor site-uri. Vă încurajăm să fiți conștienți când părăsiți site-ul nostru și să citiți politicile de confidențialitate ale fiecărui site web care colectează date personale. Această Politica de Confidențialitate se aplică numai informațiilor colectate de către Agenție.

19      Termeni și condiții

Utilizând serviciile oferite de Agenție, vizitatorul și clientul sunt obligați să respecte regulile conținute în Termenii și Condițiile disponibile pe site-ul nostru.